DSC05477 resize18 maja 2018r. we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. To przedsięwzięcie stanowi dla uczniów z dolnośląskich szkół okazję do poznania historii swoich rodzin i naszego narodu.

Głównym celem akcji jest zbiórka symbolicznych złotówek, które są przeznaczane  na renowację polskich cmentarzy znajdujących się za wschodnią granicą.

Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie zbierali pieniądze na ten szczytny cel i uczestniczyli w uroczystej paradzie pocztów sztandarowych podsumowującej tegoroczną akcję.