2018 2019 zaczynamyRozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
- 3  września 2018 r. /poniedziałek/
UWAGA:
 • Wszyscy uczniowie dojeżdżający po wyjściu z autobusu szkolnego na przystanku przy ul. Lipowej w Ścinawie  zobowiązani są do wejścia do szkoły, gdzie zapewniona będzie opieka nauczycieli.
 • Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły na godz. 9:00.
HARMONOGRAM:
 • 9:00 - Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 • 10:30 - Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2018/2019 dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz  klas III Gimnazjum Publicznego w Ścinawie – sala gimnastyczna przy ul. Lipowej 1.
 • 11:15 – powrót z wychowawcami do sal lekcyjnych.
Po zakończeniu apelu uczniowie miejscowi wracają do domu, a uczniowie dojeżdżający pozostają w szkole, gdzie pod opieką wychowawców oczekują na autobusy szkolne.
Odjazdy autobusów o godz. 12:00.
Prosimy o ostrożność i przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa!

czapeczkaTargi Edukacyjne 2018
Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie, ul. Lipowa 1.

Targi Edukacyjne składają się z dwóch części:


 1. Prezentacja zgłoszonych szkół ponadgimnazjalnych w auli gimnazjum dla wszystkich trzecioklasistów – prezentacja multimedialna (max 10 minut).
 2. Rozmowy indywidualne gimnazjalistów z delegacjami poszczególnych szkół w wyznaczonych salach. 
 3. Dla każdej ze zgłoszonych szkół przygotujemy stanowisko, na którym można będzie wyeksponować przywiezione materiały informacyjne, foldery i ulotki na temat oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
Zapewniamy sprzęt nagłaśniający, projektor, ekran oraz komputer do uruchomienia prezentacji multimedialnej.
Wszystkich zainteresowanych naszą propozycją prosimy o kontakt telefoniczny - potwierdzenie przybycia do dnia 11 kwietnia 2018 r. pod numerami telefonów:
76 841 26 24 – pedagog, psycholog,
76 841 26 50 - sekretariat.

zdolyslazak
Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy IIIc, Karol Janic, zakwalifikował się do etapu powiatowego konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok przyrodniczy, który odbędzie się 17 listopada 2017r.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

4  września 2017 r. /poniedziałek/

HARMONOGRAM:

9:00    Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.
10:30   Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie oraz  klas II i III Gimnazjum Publicznego w Ścinawie – sala gimnastyczna.
12:00   Zakończenie zajęć, odjazd uczniów dojeżdżających do domu autobusami szkolnymi.
     

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017/2018

logo colonnade
 1. Warianty ubezpieczenia (do indywidualnego wyboru są 3 warianty ubezpieczenia).
 2. Zasady zgłaszania i likwidacji szkód.
 3. Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów.

Numer polisy ubezpieczeniowej: 

Okres ubezpieczenia od 1.09.2016 - 31.08.2017 r.

Zgłoszenie szkody, zgłoszenie ucznia, który uległ wypadkowi:
http://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/klient-indywidualny/grupowe-nnw

 Warianty ubezpieczenia: do indywidualnego wyboru są 3 warianty ubezpieczenia
Polisa 4021250133
Polisa 4021250132
Polisa 4021250131
[

Loading...

 

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód:
[
Loading...

 

Ogólne warunki ubezpieczenia
[
Loading...Polisa 4021250133

Loading...Polisa 4021250132

Loading...Polisa 4021250131
Loading...

Uroczystość przekazania sztandaru naszej szkole poprzedziły liczne działania, które miały na celu przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika - twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata.

Jednym z wielu zadań było opracowanie logo naszego gimnazjum. W tym celu ogłoszono konkurs, który przeprowadzili nauczyciele informatyki. Uczestniczyli w nim wszyscy zainteresowani uczniowie. Pierwszoklasiści, korzystając z poznanych edytorów grafiki, opracowywali swoje projekty na lekcjach informatyki. Powstało wiele interesujących prac. Ostatecznego wyboru dokonano podczas specjalnej rady pedagogicznej. 

    Oto zwycięski projekt:

logogim

Tekst  ze strony www.gimpub.republika.pl