rambit 122 resizeDnia 30 maja bieżącego roku w naszej szkole odbył się VIII OGÓLNOSZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY pod hasłem „AGRESJI MÓWIMY NIE!”. Jego głównym celem było przede wszystkim przeciwdziałanie agresji i przemocy. Promocja zdrowego stylu życia, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez kształtowanie postaw młodzieży to cele, które przyświecały nam podczas realizacji poszczególnych zadań.
 
Uczniowie mieli za zadanie zaprezentowanie się w zespołach w możliwe jak najciekawszy sposób reklamując przy tym życie bez przemocy. Następnie młodzież realizowała zadanie intelektualne podczas, którego reprezentanci klas mieli za zadanie ułożyć hasło z liter – zachowanie alternatywne do zachowań agresywnych i przemocy. Kolejnym zadaniem była konkurencja karaoke podczas, której zespoły klasowe prezentowały się nie tylko w śpiewie, ale także i tańcu. Należy tu dodać, że wychowawcy klas wspierali bardzo aktywnie swoich podopiecznych J. Konkurencja sportowa- przeciąganie liny wzbudziła bardzo dużo pozytywnych emocji.
 
Rywalizacja międzyklasowa podczas wykonywania poszczególnych zadań wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Z pewnością możemy powiedzieć, iż ta szczególna impreza przyczyniła się nie tylko do pozyskania nowych doświadczeń, ale wzbogaciła zasoby wiedzy naszych uczniów. Była również doskonałą okazją do zintegrowania się społeczności szkolnej.
 
Ponadto uczniowie w tymże dniu po zakończonych konkurencjach na auli mogli skorzystać z poczęstunku w postaci bułek i kiełbasek z grila ufundowanego przez Radę Rodziców w ramach obchodów Dnia Dziecka. Serdecznie dziękujemy.
Całe przedsięwzięcie wspierali nauczyciele pracujący w jury: Małgorzata Chrąchol, Dorota Krężel i Aleksander Płotnicki. Pięknie dziękujemy za mądre i sprawiedliwe oceny. I miejsce zajęły klasy: VIIc, IIc i IIa, IIIa.
 
SERDECZNIE GRATULEJMY !!!
 
Koordynator przedsięwzięcia: pedagog szkolny Anna Janik- Wawrzynowicz