bezpieczne wakacje 2018Przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zwracamy uwagę rodziców i uczniów na zagrożenia, które mogą ich spotkać w czasie wypoczynku letniego. 

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, szczególnie zasad obowiązujących nad wodą oraz w ruchu drogowym.

Zwracamy uwagę rodziców na kwestie dotyczących wyboru formy wypoczynku swoich dzieci, z uzyskaniem pewności, że miejsce pobytu jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne.

Podajemy numery telefonów alarmowych oraz przydatne adresy stron internetowych:

ü  801 199 990 - Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania,
ü  800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
ü  601 100 100 - numer alarmowy WOPR,
ü  985 lub 601 100 300 - górskie numery ratunkowe GOPR i TOPR,
ü  https://wypoczynek.men.gov.pl/ - poradnik bezpiecznego wypoczynku, sprawdzenie organizatora wyjazdu, informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku,
ü  bezpiecznyautobus.gov.pl - bezpłatna informacja, dotycząca autokaru o podanym numerze rejestracyjnym, na temat aktualnych badań technicznych oraz polisy ubezpieczeniowej.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:

-        www.dopalaczeinfo.pl
-        www.narkomania.org.pl
-        www.ore.edu.pl - Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji,
-        www.msit.gov.pl - Ministerstwo Sportu i Turystyki - informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”,
-        www.kbpn.gov.pl - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji 2018!