biofideebackOstatnio pod terminem „biofeedback” najczęściej rozumie się metody terapeutyczne wykorzystujące specjalną aparaturę (zazwyczaj komputerową) monitorującą zmiany fizjologiczne w organizmie i prezentujące je osobie poddanej takiej terapii w zrozumiałej postaci np. poprzez dźwięki albo w formie wizualnej.
Sam termin „biofeedback” możemy przetłumaczyć jako „biologiczne sprzężenie zwrotne” – wpływanie na swój organizm dzięki obserwowaniu jego stanu. Metoda stosowana m. in. w relaksacji – obserwując np. częstość oddechu, albo napięcie mięśni doprowadzamy je do pożądanego stanu: spowolnienie i pogłębienie oddechu, rozluźnienie mięśni...
Najbardziej znanym rodzajem terapii wykorzystującej zjawisko biofeedbacku jest EEG Biofeedback. W metodzie tej osoba poddana terapii na podstawie odczytu aktywności elektrycznej mózgu uczy się wpływać na jego aktywność i osiągać odpowiednio stan relaksacji lub koncentracji.